สถาบัน HEGURU สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ฝั่ง ZEN ชั้น 15 : โทร 080-591-4949(กรุณาต่อลิฟท์แก้วที่ชั้น 7 ในห้าง zen ค่ะ)

map_centralworld_012 คลิกที่แผนที่เพื่อแสดงแผนที่ขนาดใหญ่

สถาบัน HEGURU สาขา The Walk ราชพฤกษ์ ชั้น 2 : โทร 080-964-9795

142244eqxsznqh4px4x00q คลิกที่แผนที่เพื่อแสดงแผนที่ขนาดใหญ่

สถาบัน HEGURU สาขาบางนา (ซอยโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว) : โทร 097-979-5939

Map Heguru Bangna

คลิกที่แผนที่เพื่อแสดงแผนที่ขนาดใหญ่

 

หรือ Email: Heguru_thailand@hotmail.com