วีดีโอ

โรงเรียนHeguru ก่อตั้งโดย รุยโกะ เฮนมิ และ ฮิโรตาดะ เฮนมิ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการ พัฒนาโปรแกรมสำหรับการเปิดศักยภาพสมองด้านขวา
คนทั่วไปเข้าใจว่า เด็กวัยทารกมีชีวิตเพียงแค่กินและนอนเท่านั้น แต่ความจริงแล้วเด็กช่วง 3 ปีแรกของชีวิต เป็นช่วงที่สมองเติบโตและรียนรู้ได้สูงที่สุด
โปรแกรมของ Heguru ที่จัดขึ้นสำหรับเด็กวัยนี้มุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นสมองด้านขวาเป็นหลัก เด็กๆจะรู้สึกสนุก และไม่ถูกบังคับ เด็กจะคิดว่าเป็นการเล่นเท่านั้น
โปรแกรมของเราเน้นการพัฒนาศักยภาพของสมองทั้ง 2 ด้าน ตามช่วงอายุที่เหมาะ ซึ่งนอกจากเด็กๆจะสนุกและยังช่วยสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ไปจนโต
type my essay