คลาสทารกและวัยเตาะแตะ

อายุ 4 เดือน – 6 ปี
50 นาทีต่อครั้ง (คอร์สละ 42 ครั้งต่อปี)

โปรแกรมของ Heguru ที่จัดขึ้นสำหรับเด็กวัยนี้มุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นสมองด้านขวาเป็นหลัก เด็กๆจะต้องรู้สึกสนุก และไม่ถูกบังคับ เพราะการจะให้สมองด้านขวาทำงานได้เต็มที่ จะต้องไม่เครียด สำหรับเด็กจะคิดว่าเป็นการเล่น การเล่นสำหรับเด็กเปรียบได้กับการทำงานของผู้ใหญ่นั่นเอง การที่เด็กได้มีความรู้สึกว่าตัวเค้าเองทำได้ แม้จะเป็นสิ่งที่ดูเล็กน้อยสำหรับสายตาผู้ใหญ่ ที่ Heguru จะสนับสนุนให้ชื่นชมต่อความสำเร็จก้าวเล็กๆเสมอ

สาระสำคัญของโปรแกรม
1.เพิ่มศักยภาพสมอง
2.เนื่องด้วยมีครู 2 คนในคลาส ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
3.มีการใช้แสง เสียงและจังหวะ อย่างเหมาะสมในชั้นเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศในการปลดปล่อยความเป็นอัจฉริยะของลูกน้อยของคุณพ่อ คุณแม่
4.คุณพ่อ คุณแม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับลูกน้อยช่วยกระตุ้นศักยภาพของลูก
5.พูดคุยแลกเปลี่ยนแง่มุมต่างๆ ในการเลี้ยงดูลูก
6.โปรแกรมช่วยกระตุ้นให้ลูกกับคุณพ่อ คุณแม่ เติบโตไปพร้อมกันในสภาพแวดล้อมที่มีความสุข
7.มีการตรวจติดตามผลแยกแต่ละครอบครัว

แนะนำบางส่วนของโปรแกรม

ฉลองเปิดสาขาบางนา

Promotion สาขาบางนา สอบถามได้ที่ 097-979-5939 ค่ะ